spårning

leverans Spårning

Maxwells kretsar tar totalansvar ger hundra procent systemstöd och kan omedelbart meddela dig i händelse av avvikelser, så att lämpliga och snabba åtgärder som ska vidtas.

leverans Spårning

Leverans spårning vid fabriken

En vecka före den beräknade tidpunkten för avsändandet, görs en kontroll att processen är på schemat. I händelse av en avvikelse, kommer din lokala Maxwell Circuits företag informera dig och ett beslut fattas om att:

acceptera avvikelsen
påskynda jobb / producera nya PCB QTA
eskalera transporten eller ändra läge för frakt för att uttrycka

Maxwell Circuits spårningssystem

Via Maxwell Circuits tracking system, är vi ständigt kopplade till systemen i alla speditörer, luft, hav och post. Vi snabbt informeras om mot all förmodan är valfri ordning linje fördröjd under transporten. Vi ser hela tiden från det att sändningen lämnar fabriken, precis där varorna, ända fram till den punkt de når dig. Detta inkluderar uppgifter om den flygning som varorna genomförs, och den förväntade ankomsttiden för transporter i Europa.

Maxwells Circuits har on-line-förbindelser med speditörer och kan spåra leverans via ordernummer, samtidigt i transit:

Om varorna finns
Beräknad ankomsttid
Vare ullas etc.