För Framställning

För Framställning

När du utfärdar en order på en ny del nummer, vi Maxwell Circuits arbetar med fabriken för att se till att din PCB konstverk skapas utan fel. Våra tekniker kan utföra hela DRC och DFM kontroller för att lösa problem och undvika onödigt dröjsmål.

För Framställning

30% av alla Gerber-filer har fel

Mer än 30% av Gerber datapaket vi får har vissa problem, i allmänhet, tvetydig informations fel, design regelkonflikter, information saknas och motsättningar mellan data och specifikationer.
Med produkt- och kundkännedom, våra lokala tekniker lösa många av dessa problem snabbt, men också ett nära samarbete med fabrikerna för att säkerställa att alla problem är lösta innan produktionen påbörjas, vilket minskar förseningar och potentiella extra kostnad.

Ingen förändring av fabriken utan diskussion

All information sparas och vi upprätthålla en fullständig historik för varje artikelnummer. Detta ger full spårbarhet och gör att alla artikelnummer vara upp utfärdat eller överföras säkert. Eventuella förändringar i produktionsanläggningen endast någonsin gjort med kunden skriftligt avtal.