klagomål

klagomålshantering

Snabb och avgörande reklamationshantering

Vid leveransförsening är vår omedelbara fokus på problemlösning för att möjliggöra produktionsstart, och sedan genomförandet av framtida förebyggande och korrigerande åtgärder.

klagomål Handling001

Analys av orsaken till felet

Vi bekräftar mottagandet av klagomålet omedelbart. En särskild lokal specialist, ansvarar för förvaltningen klagomål kommer hålla kontakt nära dig. Snabb analys i Maxwells Circuits' lab kommer att följa. Maxwells kretsar specialister kan vara på fabriken inom två timmar om det behövs.

Beslut i samråd med kunden

Nya PCB kommer att produceras; beroende på hur brådskande leveransen är, kan vi använda en fabrik med en kortare ledtid. Vid behov kan vi göra om eller ibland ordna för reparation av defekta PCB.

Diagrammet typ av defekt

klagomål Handling002

Diagrammet visar typ av defekter som en procentandel av det totala antalet defekter

Åtgärd Rapport

Kunden får en Åtgärd Report (CAR). Den korrigerande åtgärder på fabriken följs upp varje månad för att förhindra felet uppstår igen.

Ersättning

För detaljerad information, se Maxwells Circuits allmänna villkor. Maxwell Circuits accepterar fullt ansvar och kompenserar kunden ett belopp som motsvarar högst två gånger priset på PCB, om inte annat överenskommits.