Medyczny

Medyczny

Dla branży, która jest uzależniona od rygorystycznej kontroli procesu i identyfikowalność produktu, specjalistyczne wyposażenie Maxwell scalone ściśle stosować się do kompleksowego systemu zarządzania jakością mające na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu medycznego. Nasze wysokiej-mix produktów o niskiej objętości w połączeniu z konkurencyjną lokalne wytwarzanie i wartości dodanej zespół niestandardową roztwór koniec-koniec dla klienta medycznego.

Zaawansowane metalu i montaż na USG, MR inne produkty HLA medyczny
Advanced Medical montaż szyna dla aplikacji CT
medyczne obwodów drukowanych, które obejmują kompleksowe projekty dla wszczepialnych urządzeń, monitorowanie pacjenta, zrobotyzowanych systemów operacyjnych, systemów CT i MR

Medyczny