For Forberedelse

For Forberedelse

Når du sender inn en bestilling på en ny delenummer, vi Maxwell kretser fungerer med fabrikken for å sikre at PCB kunstverk er laget uten feil. Våre teknikere kan utføre hele DRC og DFM kontroller for å løse problemer og unngå unødvendige forsinkelser.

For Forberedelse

30% av alle Gerber filer har feil

Mer enn 30% av Gerber datapakkene vi mottar har noen problemer, generelt, tvetydig informasjon, feil, design regel konflikter, manglende informasjon og motsetninger mellom data og spesifikasjoner.
Med produkt og kundekunnskap, våre lokale teknikere løse mange av disse problemene raskt, men også jobbe tett med fabrikkene for å sikre at alle problemer er løst før produksjonen starter, og dermed redusere forsinkelser og potensiell ekstra kostnad.

Ingen endring av fabrikken uten diskusjon

All informasjon er lagret og vi opprettholder en komplett historikk for hvert delenummer. Dette gir full sporbarhet og gjør at alle delenummer å være utgitt på nytt eller overføres sikkert. Eventuelle endringer i produksjonsanlegg er bare noen gang ferdig med kundens skriftlig avtale.