klager

klager håndtering

Rask og avgjørende klage administrasjon

Ved levering forsinkelse, er vår umiddelbare fokus på problemløsning for å muliggjøre produksjon oppstart, og deretter gjennomføring av fremtidige forebyggende og korrigerende tiltak.

klager Handling001

Analyse av årsaken til feilen

Vi bekrefter mottak av klagen umiddelbart. En dedikert lokal ekspert, ansvarlig for å håndtere klager vil samarbeide nært med deg. Rask analyse i Maxwell kretser lab vil følge. Maxwell kretser spesialister kan være på fabrikken innen to timer hvis det er nødvendig.

Beslutning i samråd med kunden

Nye PCB vil bli produsert; avhengig av hvor mye det haster levering er, kan vi bruke en fabrikk med en kortere ledetid. Ved behov kan vi remake eller en gang arrangere reparasjon av defekte PCB.

Chart type mangel

klager Handling002

Figuren viser defekttype som en prosentandel av det totale antallet defekter

Løsning Rapporter

Kunden får en Løsning Report (CAR). Den korrigerende tiltak ved fabrikken følges opp månedlig for å hindre at feil oppstår igjen.

Kompensasjon

For detaljert informasjon, vennligst se Maxwell kretser Generelle vilkår. Maxwell kretser påtar seg det fulle ansvar og kompenserer kunden med en sum tilsvarende ikke mer enn det dobbelte av prisen på PCB, med mindre annet er avtalt.