Hovedkontor i Shanghai, Kina, Maxwell kretser er en ledende global kretskort leverandør, med fokus på rask-sving og volumproduksjon av teknologisk avanserte PCB, bakplan forsamlinger og elektromekaniske løsninger, samt en global designer og leverandør av høyfrekvente radio frekvens (RF) og mikrobølge-komponenter og sammenstillinger.

Les mer